Καθιερώνεται νέα ψηφιακή ταυτότητα -Τι θα προσφέρει

101.500 ευρώ για το βοηθητικό γήπεδο Καστοριάς

101.500 ευρώ για το βοηθητικό γήπεδο ΚαστοριάςΟ Δήµος Καστοριάς προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: ”Ολοκλήρωση εργασιών Δημ. Γηπέδου Δ.Ε. Καστοριάς – Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου” με προϋπολογισμό 101.500,00€ Οι εργασίες που θα εκτελεστούν αφορούν στην ολοκλήρωση του δημοτικού Γηπέδου της ΔΕ Καστοριάς (βοηθητικό γήπεδο). Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 101.500,00€ και η πίστωση είναι γραμμένη στον ΚΑ. 30.7326.69 με χρηματοδότηση (ΠΡ. ΣΑΤΑ) ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ( ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης του Συστήματοςwww.promitheus.gov.gr, και ως ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών ορίζεται η Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 10.00 π.μ., ενώ ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών από τη Δ.Τ.Υ. του Δήμου, ορίζεται η Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 10.00 π.μ


101.500 ευρώ για το βοηθητικό γήπεδο Καστοριάς

Αν βρήκατε ενδιαφέρον αυτό που είδατε, τότε κοινοποιήστε το και σε φίλους, μπορεί και σε αυτούς να είναι χρήσιμο!

Σχόλια