ΚΑΣΤΟΡΙΑ - Μια θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης στο ξηραντήριο γουνοδερμάτων Κ.Τ.Κ.

Το ξηραντήριο γουνοδερμάτων Κ.Τ.Κ.  Α.Ε. ζητάει άτομο για πλήρη απασχόληση με τα παρακάτω προσόντα:
  • Πτυχίο AEI ή ΤΕΙ σε έναν από τους παρακάτω τομείς: Λογιστική, Διοίκηση Επιχειρήσεων ή συναφές αντικείμενο.
  • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
  • Πολύ καλή γνώση MS Office
  • Πολύ καλές οργανωτικές ικανότητες
  • Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα και κίνητρο για συνεχή μάθηση και βελτίωση
Για πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 24670 – 85903  ή στέλνοντας βιογραφικό στο p.antoniou@koustas.gr
 fouit.gr  

Αν βρήκατε ενδιαφέρον αυτό που είδατε, τότε κοινοποιήστε το και σε φίλους, μπορεί και σε αυτούς να είναι χρήσιμο!

Σχόλια