ΚΑΣΤΟΡΙΑ - Κατάλογος συμμετεχόντων στο «Νυφοπάζαρο» της Μεγάλης ΠέμπτηςΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ  ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΝΥΦΟΠΑΖΑΡΟ ΤΗΣ  25-04-2019

Από τον α/α  1 έως και 56 το απαιτούμενο τέλος είναι 100€  η θέση , ενώ από τον α/α 57 έως 86 το απαιτούμενο τέλος είναι 30€.
Είναι δυνατή η κατάθεση του τέλους συμμετοχής σε λογαριασμό του Δήμου Καστοριάς που τηρείται στην Εθνική Τράπεζα ΙΒΑΝ: GR02 0110 3720 0000 3725 4001 391 και Τράπεζας Πειραιώς GR65 0172 2480 0052 4800 3809 986 με την αιτιολογία ¨Νυφοπάζαρο 2019¨.
Επισημαίνουμε ότι δεν χορηγείται έγκριση συμμετοχής  χωρίς  δημοτική ενημερότητα και την καταβολή του αντίστοιχου τέλους
Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2467351154 και 2467351155.( Θ. Ρότσικας – Ν. Σπανίδης )
Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης-Τμήμα  Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων Αν βρήκατε ενδιαφέρον αυτό που είδατε, τότε κοινοποιήστε το και σε φίλους, μπορεί και σε αυτούς να είναι χρήσιμο!

Σχόλια